HUMANITET – konstens kraft i svåra tider

8 april11 september 2022
Tidigare utställning

Vera Nilsson, Penningen livets fiende, 1938. Foto: Gunnar Menander

Humanitet ­– konstens kraft i svåra tider, berättar en unik historia som inte är så känd för den breda allmänheten; nämligen den om hur våra mest folkkära svenska konstnärer Vera Nilsson (1888 – 1979), Sven Xet Erixson (1899 – 1970), Bror Hjorth (1894 – 1968) och Albin Amelin (1902 – 1975) tidigt tog ställning mot fascismen och nazismen genom ett konstnärligt upprop med hjälp av bildens kraft.

Utställningen utgår från en samling illustrationer som konstnärerna gav ut 1933 i form av en grafisk mapp kallad Humanitet och senare i form av en tidskrift kallad Mänsklighet. Illustrationerna blir ett varnande upprop ifrån konstnärerna som i bilder och texter vittnade om fascismens grepp om Europa och det pågående hotet mot demokratin.

Utöver dessa starka illustrationer visas konstverk som ger en drabbande återblick på ett Sverige i förändring under 30-talet. De unga konstnärernas livsresor och yrkesliv vittnar om dåtidens lågkonjunktur och börskrasch, heta diskussioner om konventioner och moral, slitningarna i övergången från brukssamhälle till industriland. Många av den tidens frågeställningar känns igen idag, när samhällsomvälvningar återigen orsakar polarisering, idékamper och demokratins grundprinciper utmanas.

Albin Amelin, Arbetarcafé, 1936. Foto: Per Groth (bilden är beskuren)
Sven Xet Erixson, Fiskebrygga i Svolvaer, 1934.

Humanitet gavs ut som en direkt reaktion på nyheten om Hitlers maktövertagande i Tyskland. Ledda av bland annat Amelin och Xet Erixson arbetade en grupp konstnärer ihop 17 linoleumsnitt med budskap och uppmaning att bjuda motstånd. För att nå ut till så många som möjligt med insikten om vad som stod på spel, skapade de konst med en politisk skärpa och engagemang som var banbrytande inom svensk konst. Det senaste decenniets rörelser i det politiska landskapet har återuppväckt ett intresse för 1930-talets politiska rörelser, och vi kan också se paralleller till den digitala ålderns användande av bildbaserade media för att uppnå ett brett genomslag för idéer och samhällsströmningar.

Sven Storm, Vårt dagliga bröd, ur Humanitet, 1933.
Sven Xet Erixson, Förbannad vare du som icke förbannar kriget, 1944.

I utställningen visas måleri, skulptur, teckning och grafik av de fyra konstnärerna. Den bjuder på ett kärt återseende av tidlösa verk för en bred publik, och ger nya generationer chansen att upptäcka de klassiska konstnärskap. Utställningen Humanitet – konstens kraft i svåra tider lyfter fram konstnärernas samtid, ger ett sammanhang för dialog med historien och ett tillfälle att lära oss av dåtidens skarpaste iakttagare.

Utställningen är producerad av Sven-Harrys Konstmuseum i samverkan med gästcurator Paulina Sokolow.