Trädgårdar

11 mars10 april 2016
Tidigare utställning

Christer Jonsson, Fortunas trädgård (detaljbild), 2015.

I samband med Nationalmuseums initiativ ”Smyckekonst 2016”, där flera museer, gallerier och konstnärsorganisationer i Stockholm visar samtida smyckekonst under våren 2016, lyfter vi fram smyckekonstnären och silversmeden Christer Jonsson med en exklusiv liten utställning.

Broschernas som presenteras i utställningen har det gemensamma temat trädgården, en metafor för skilda själsliga eller känslomässiga tillstånd. Alla är formmässigt uppbyggda kring en gemensam arkitektonisk grundstruktur inflätad i vegetativa formelement. Emaljteknikerna är de klassiska: émail à ronde bosse, émail cloisonné och émail plique-à-jour. Metallerna titan och niob används för deras färgverkan.

”Det jag har strävat efter är en estetisk helhet inriktad på både livsglädje och humor (och allvar). De barnsliga (och ytliga) symbolerna – hjärtan, dödskallar och Thalia masker (och Melpomene) är figurer som inte kan missförstås. Jag hoppas att de som ser mina broscher också uppfattar ett moment av lekfullhet, något som jag har understrukit genom att de centrala delarna ofta är rörliga – de går att snurra på och därmed kan man exponera eller vända bort de olika figurerna”.

    - Christer Jonsson om sina broscher 

Christer Jonsson, Ring V anitas, 2015.
Christer Jonsson, Merry Go Round (Brosch Karusell), 2015.

Christer Jonsson är född i Västervik 1945. Han är utbildad vid Konstfack i Stockholm och Konstindustriella Högskolan i Helsingfors 1972–77. Christer Jonsson har varit medlem i föreningen Nutida Svenskt Silver, Konsthantverkarna och galleri Metallum. Han finns representerad i flera museers samlingar bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska museet i Göteborg, Museum of Design and Applied Art i Torino och The National Museum of Scotland, Edinburgh samt flera privata samlingar som H.M. Konungen av Sveriges silversamling och Helen Drutt Collection i Philadelphia. 

Christer Jonsson har verkat som huvudlärare vid avdelningen för Smyckekonst och Silversmide vid HDK i Göteborg 1991 - 95 och som professor vid avdelningen för Metallformgivning på Konstfack i Stockholm 1997–2003. 

Christer Jonsson, Amfotrites trädgård, 2016.
Christer Jonsson, Cupidos trädgård, 2015.
Christer Jonsson, Maria i rosengård, 2009.
Christer Jonsson, Ring V anitas (öppnad), 2015.

Du kanske också gillar