The Kinship Method – The Last Session

24 januari9 februari 2020
Tidigare utställning

Foto: Karin Björkqvist

Vågar vi utforska vår inre designer? Fem designers utmanas att under ett år bryta mönster för att hitta nya former och arbetsmetoder. På Sven-Harrys Konstmuseum genomfördes den sista etappen i ett experiment i alternativ designproduktion och designerns förmåga att ge och ta emot. 

Hur starkt knutna är vi till vårt eget formspråk? I ett gruppexperiment utmanade Fredrik Paulsen, Mia Cullin, Andreas Nobel, Erik Björk och Margot Barolo varandra i konsten att släppa taget och verka prestigelöst och nyfiket. Den sista etappen i projektet genomförs i utställningen The Kinship Method – The Last Session genom bland annat ett sista gemensamt gruppsamtal.

Samtal mellan designers som ingår i arbetsgruppen för The Kinship Method. Foto: Karin Björkqvist

The Kinship Method – så gick det till

Processen lades upp i tre steg. Det började individuellt med formgivningen av varsin stol där ingen av formgivarna fick ta del av varandras resultat förrän stolarna var klara. Då samlades de med resultatet för ett gruppsamtal där de tillsammans reflekterade: Vad händer med formerna, vad händer inom oss och vad kan vi lära oss? Därefter tog varje designer slumpmässigt över varsin stol från varandra för att använda 20-40% av dess former till en ny stol som följs av ännu ett gruppsamtal. Allt upprepades en tredje gång. Därmed ärvs delar, fragment och uttryck från föregående generation. Allt under tidspress och utan inblick i vad den andra gjorde. Nu har det blivit tre generationer med totalt femton stolar som är släkt med varandra.

Foto: Karin Björkqvist
Foto: Karin Björkqvist

Projektet berör flera olika ämnen såsom arv och miljö, upphovsrätt, samverkan, alternativa språk och designmetoder och sker med stöd från Beckmans Designhögskola som en del av deras satsning på konstnärlig utveckling och forskning. Mellan den 24 januari och 9 februari 2020 genomfördes projektets slutfas med bland annat en sista måltid och gruppsamtal där de tillsammans processade tankar, eventuella svårigheter och insikter. Efter att projektet gästat Sven-Harrys Konstmuseum fortsatte arbetet med att sammanställa det och resulterade bland annat i en bok formgiven av Samira Bouabana, grafisk formgivare.

Photo: Karin Björkqvist