Berglandskap, Savolax

Fanny Churberg, Berglandskap, Savolax, 1874. Foto: Österbottens museums arkiv / Erkki Salminen.

Bergslandskap, Savolax (1874) är Fanny Churbergs största och mest storslagna målning. Hon har signerat målningen med hela sitt efternamn F. Churberg, vilket var för henne ovanligt och signalerar att verket hade en speciell plats. 

Blicken dras till den massiva klippan med skulpturalt utmejslade stenblock i lodräta fåror. På toppen av blocken har ett vitt stackmoln placerats som en majestätisk krona. Kompositionellt vittnar målningen om släktskap med Churbergs Bergslandskap från Eifel (1871) men till sitt innehåll är landskapet finskt. Tekniskt och måleriskt har Churberg redan fjärmat sig från Düsseldorfs valörmåleri (ett måleri där ljus och mörker samspelar i färgtoner som ligger nära varandra) och mjuka penselföring. 

Churberg strävade medvetet efter att skapa ett finskt landskapsmåleri, genomsyrat av fosterlandskänsla och Runebergsk naturromantik där hon fann resonans för sina kraftiga emotioner, sin religiösa värdegrund och sin naturdyrkan.