Afton

Carl Fredrik Hill, Afton, 1877. Foto: Bukowskis
Afton utfördes då Carl Fredrik Hills mentala hälsa rämnade, hösten 1877. De yttre och inre landskapen flöt nu skoningslöst samman i motiven, där symboliken i landskapsmåleriet blev allt viktigare. 

Konsthistorikern Viggo Loos (1895–1974) har skrivit om Afton:
”Det ensamma svarta trädet avtecknar sig mot en flammande kvällshimmel. Den tragiska undertonen i denna expressionistiska färgsyn är starkt förnimbar. I trädets böjning mot vattnet och jorden ligger något av orofylld aning, av kvalfylld resignation. En själ i nöd lämnar åt omvärlden sin nakna bikt”.