Konstnärernas Stockholm

16 juni18 september 2016
Tidigare utställning

Louis Belanger, Utsikt över staden från Djurgårdslandet, 1808. Foto: Åmells Konsthandel

Ett Stockholm sett av konstnärer är årets sommarutställning på Sven-Harrys Konstmuseum. Vi får vandra genom sekler och uppleva huvudstaden avbildad och tolkad i ett åttiotal verk. Från den första riktiga avbildningen av staden utförd av en anonym holländsk konstnär 1630. Erik Dahlbergh var en pionjär med i sitt storverk Suecia Antiqua. Men det är först på 1700–talet som vi genom konsten får en uppfattning om hur Stockholm såg ut.

Artonhundratalet är det decennium då stadsmotiven blir populära. Från ett nästan fotografiskt avbildande till en friare form vid seklets slut.

Cornelis van der Meulen, Utsikt från Slottsbacken mot Blaiseholmen, 1600-tal.
Einar Jolin, Skridskobanan vid Stallmästargården, 1916.

Konstnärerna spelade en viktig roll genom att visa upp staden snabba tillväxt. Strandvägens husrader. Promenaderna på de nya esplanaderna som Birger Jarlsgatan och Valhallavägen. Nya påkostade hus på Östermalm och arbetarkvarter i Sibirien. Där husgavlarna reser sig mot det som fortfarande var landsbygd. Fint fångat av Ivan Agueli. Medan Eugène Janssons målar utsikten över Riddarfjärdens med gatubelysningen som ett pärlband. Pråmarnas konturer syns i ett tidigt morgonljus i Prins Eugens målning av Stockholms hamn.

Modernismen gör sitt intåg i början av 1900-talet med Isaac Grünewald och Sigrid Hjerténs bilder från Stadsgården. Samtidigt fångar Einar Jolin folkvimlet på en skridskobana. Från ett fönster vid Berzelii park målar Nils von Dardel skärgårdsbåtar på redd. Gösta Adrian-Nilsson låter staden upplösas i kubistiska fasetter. Rytmiskt vandrar vaktparaden över duken. Eric Hallströms stadstrafik vid Tegelbacken en tidig morgon.

Sigrid Hjertén, Södra landet, 1912.
Bo von Zweibergk, Komposition från Kastellholmen i Stockholm, 1921. Foto: Uppsala Aktionskammare (bilden är beskuren)

Torsten Jovinge iakttar funktionalisternas stad. Sven Erixson X:et och Vera Nilsson hämtar gärna sina motiv i stadens träffpunkter. Förändringen av Stockholm på femtiotalet, då rivningarna satte igång, fångades av Slas snabba penna. Lennart Rodhe och Lage Lindell tecknade också en stad i förvandling. I samtidens konst finns stadens mystik i målningar av Peter Tillberg och Yngve Rådberg.

Utställningen är producerad av Sven-Harrys Konstmuseum i samverkan med gästcuratorerna Anna-Karin Pusic och Anders Wahlgren.

I samband med utställningen kommer också Anders Wahlgrens sju dokumentärfilmer om Stockholm att visas på museet.

Du kanske också gillar