Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg – mot ett nytt landskap

19 april15 september 2024
Aktuell utställning

Målningen Björkbacke av Carl Fredrik Hill
Carl Fredrik Hill, Björkbacke, Fontainebleau 1876. Foto: Johanna Rylander, Johanna / Malmö Konstmuseum

Sven-Harrys konstmuseum visar under våren och sommaren 2024 unikt nordiskt landskapsmåleri från 1800-talet med två av tidens mest banbrytande konstnärer, Carl Fredrik Hill (1849–1911) och Fanny Churberg (1845–1892). Båda förde en kamp, om än på olika sätt ­ – att förverkliga sina konstnärsambitioner och få publikens erkännande. 

Fanny Churberg, Skogsinteriör, 1879. Foto: Åbo konstmuseum, Kari Lehtinen
Fanny Churberg, Den gamla eken, 1872. Foto: Matias Uusikylä/Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Finska Fanny Churbergs dramatiskt återgivna och expressiva landskap i starka färger möter Carl Fredrik Hills djupt personliga, skimrande och förexpressionistiska måleri i utställningen. Under en intensiv och kreativ period befann de sig i Frankrike för att gestalta Fontainebleauskogens yppiga natur. Med inspiration från några av Barbizonskolans förgrundsfigurer, Corot, Rousseau och Courbet, utvecklade de en helt ny typ av landskapsmåleri.

Carl Fredrik Hill, Seinelandskap med popplar, 1877. Foto: Åmells
Carl Fredrik Hill, Landskap med fruktträd, 1877. Foto: Bukowskis

På Sven-Harrys konstmuseum sammanförs för första gången de besläktade, men starkt personliga konstnärskapen innan de båda på olika sätt upphör med sitt måleri. Fanny Churberg, i skuggan av sina manliga konstnärskollegor, avslutar sin karriär abrupt och Carl Fredrik Hill som olyckligt går in i en svår sjukdomsperiod.

Utställningen är producerad av Sven-Harrys Konstmuseum i samverkan med gästcuratorerna Barbro Schauman och Pedro Westerdahl.
Med stöd från Region Stockholm.

Tack till Nadén