Naturen som hanteringsstrategi vid kris Fereshteh Ahmadi

30 maj 2024

kl. 18:00–19:00

Fereshteh Ahmadi är professor i sociologi vid Fakulteten för hälsa och arbetslivsstudier vid Högskolan i Gävle. Hon utforskar i sin forskning betydelsen av naturen för individer som brottas med kriser och sorg, med särskild fokus på canceröverlevare, sörjande föräldrar, och personer som drabbats av pandemin. Hennes akademiska resa präglas av filosofi och existentiella frågor, främst från ett icke-religiöst perspektiv och med stark betoning på naturens roll.

I utställningen Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg – mot ett nytt landskap lyfter vi landskapets aktualitet. Det är här vår tids stora ödesfråga utspelar sig. Mer än någonsin tidigare har vi anledning att reflektera över vår omgivande miljö, naturen som helande kraft och ett landskap under hot.

Samtalet ingår i entrépriset.
Ingen föranmälan.  

Du kanske också gillar