Carl Fredrik Hill – Jag följer dina spår Maria Hall

2 maj 2024

kl. 18.00-19.00

Konstnären och författaren Maria Hall ger ett boksamtal i utställningen Carl Fredrik Hill & Fanny Hill – mot ett nytt landskap. Maria Hall har bland annat skrivit boken Carl Fredrik Hill – Jag följer dina spår, och arbetar som konstnär.

I utställningen Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg – mot ett nytt landskap lyfter vi landskapets aktualitet. Det är här vår tids stora ödesfråga utspelar sig. Mer än någonsin tidigare har vi anledning att reflektera över vår omgivande miljö, naturen som helande kraft och ett landskap under hot.

I sökandet efter sammanhang blickar vi bakåt. Landskapsmåleriet ger oss en stark samhörighet med naturen, dess innersta kraft och vildhet, för att referera Fanny Churberg. Carl Fredrik Hill berättar i sina målningar om människans hårdhänta hantering av naturen. Idyllen som under industrialismen ärrats av söndersprängda stenbrott. På ett eller annat sätt stod de varandra nära. Och nu, 150 år senare, möts Hill och Churberg på Sven-Harrys Konstmuseum.

Museets grundare Sven-Harry, som den passionerade konstälskare han är, har några av de finaste Hill-verken i sin samling. Allt från 1870-talets blommande fruktträd, till en av de största samlingarna av penn- och kritteckningar. Här finns också det enda kända fullbordade självporträttet, utfört i bläck när Hill bara var 22 ar.

Samtalet ingår i entrépriset.
Ingen föranmälan.

Foto Maria Hall
Konstnären och författaren Maria Hall